Information Services   
   
 

  » Home
  » Outsourcing expertise
  » Company overview
  » Management

  » Press releases (Dutch)
  » News and events
  » NIIS in the press

  Appreciation.
  H.E. The Ambassador of India

  Mayor's Office-City of Amsterdam

  Contact:
  Keizersweg 97
  1171 XC Badhoevedorp
  The Netherlands
  Tel: +31 (0)622445364
  Fax: +31 (0)204490887
  E-Mail:
  info*netherlands-india.com
  Please replace * with a @

Volgende persbericht wordt verspreid namens Océ, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Netherlands India Information Services (NIIS).

Op 13 maart hebben we de test Pilot van ‘exam outsourcing naar India’ gelanceerd.

De lancering vond plaats op:
HAN-campus Arnhem
Faculteit Economie en Management, Kamer E-212
Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem

In verband met ons project horen we graag van u middels een reactie op onze e-mail: info@netherlands-india.com.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maakt op innovatieve wijze extra tijd voor studenten

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat samen met Océ en Netherlands India Information Services (NIIS) proberen om op innovatieve wijze de werkdruk van docenten te verlichten. Binnenkort start een pilotproject voor het uitbesteden van de examencorrectie van Engelstalige examens naar India.

Om het werk van docenten te verlichten doet de HAN samen met het documentmanagement bedrijf Océ uit Venlo een proef met de uitbesteding van examencorrectie. Examencorrectie wordt door veel docenten gezien als een saaie klus. Door deze taak uit te besteden kunnen docenten meer tijd besteden aan hun studenten. Bovendien kan door het uitbesteden de correctie onbevooroordeeld verlopen. De corrector kent de student immers niet, en is dus volledig objectief.

Wat vooral bijzonder is aan dit project is de bestemming van het uitbestede werk, namelijk India. Het gaat dan ook alleen om Engelstalige examens van Engelstalige opleidingen, zoals zoals International Business and Management Studies aan de Arnhem Business School van de HAN.

Océ, de initiator van dit project, investeert jaarlijks miljoenen in innovatie. Dit project is één van de vele innovatieve projecten die door Océ worden uitgevoerd. Piter Mandemaker, laatstejaars student bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en stagiair bij Océ zal op 13 april aanstaande een aantal examens scannen en naar India sturen voor correctie. De Indiase correctoren krijgen uitgebreide instructies over hoe ze de examens na moeten kijken. Vikas Kohli van Netherlands-India Information Services (NIIS) onderhoud de contacten met correctoren in IndiaHij heeft een groep hooggekwalificeerde mensen bij elkaar gezocht in India die bereid zijn om aan deze pilot mee te werken.

Door het uit handen nemen van examencorrectie denkt Océ het werk van de leraren leuker en efficiënter te maken. Docenten kunnen meer tijd besteden aan hun leerlingen of aan het bijhouden van vakkennis. Zo stimuleren wij onze kenniseconomie dankzij het werk van Indiase correctoren. “De ironie is dat we juist onze kenniseconomie op pijl moeten houden om te kunnen concurreren met landen als India” aldus de coördinator van de pilot, Piter Mandemaker.

Een voor de hand liggend bezwaar tegen uitbesteding van correctie naar India is dat de Indiase cultuur heel anders is dan de Nederlandse. Maar voor vakken als wiskunde en natuurkunde hoeft dat geen belemmering te zijn, die zijn op zich universeel. Voor een vak als marketing, waar het bij deze pilot om draait, ligt dat anders. Marketing is meer cultuurgebonden, dus is de uitdaging des te groter om tot goede resultaten te komen. Maar de kwaliteit wordt in ieder geval geborgd doordat de HAN altijd steekproefsgewijs de correctie zal blijven controleren en doordat studenten hun gecorrigeerde werk altijd in kunnen zien.

Launch of test exam outsourcing test Pilot.
Drs. Vikas Kohli en Dhr. Piter Mandemaker tijdens de lancering van
de test Pilot van ‘exam outsourcing naar India’ op de HAN-campus in Arnhem.
(Drs. Vikas Kohli and Mr. Piter Mandemaker at the launch of
test Pilot of exam outsourcing at HAN-campus in Arnhem.)Voor meer informatie neem contact op met:
Drs. Vikas Kohli
Directeur van Netherlands-India Information Services (NIIS)
Tel: +31 (0)622445364
Fax: +31 (0)204490887
E-Mail: info@netherlands-india.com
www.netherlands-india.com
This site is © Netherlands-India Information Services 2007-2008, All Rights Reserved